Det finnes tusenvis av nettsider med CV-tips der ute. De aller fleste er skrevet av personer som leser titalls CVer eller mer pr dag. En skulle derfor tro at disse tipsene er verdifulle. Det er ikke alltid tilfelle. Tipsene er ofte laget, bevisst eller ubevisst, med det formålet å lette leserens arbeidshverdag ved å få CVene mest mulig like i utforming. Denne uniformeringen av CVer gjør at det blir vanskeligere for deg som jobbsøker å få fram ditt budskap.

CVen er ditt produktark. Den er markedsføring av deg som kandidat. I all markedsføring er det viktig å vurdere målgruppen. Dermed blir det dessverre slik at en må ta litt hensyn til noen av CV-tipsene som nettet flommer over av, nettopp fordi de er definert av målgruppen. Men det betyr ikke at det ikke finnes noe slingringsmonn. Ei heller at målgruppen alltid har rett eller vet best.

For å bidra til forvirringen kommer nå også jeg med CV-tips. Om du ikke gidder å lese alt, kan du hoppe rett til punkt 10 – det er det viktigste.

1 – Prøv å finne ut hvem som skal lese CVen

Det kan være forskjell på om det er et bemanningsbyrå, et rekrutteringsfirma, en stor bedrift eller en liten bedrift som skal motta CVen din. Undersøk mottakeren og kartlegg om de noen steder kommer med CV-tips. Er det en HR-person i et bedrift som skal lese CVen, prøv å finne ut om vedkommende har en bakgrunn som gir en sannsynlig preferanse for hvilken utforming av CVen som foretrekkes. Gjør samme undersøkelser rundt andre personer som sannsynligvis vil lese CVen.

Tilpass CVen til leseren uten at det går på bekostning av ditt budskap og din identitet.Click To Tweet

Dette er den kyniske og vanskelige delen av CVen, der du må prøve å tilpasse CVen til leseren uten at det går på bekostning av ditt budskap og din identitet.

2 – Lag en oversiktlig CV.

Velg en layout og et oppsett som du er komfortabel med. Velg en font som er leselig og god for øynene. Lag et oppsett som viser historien din kronologisk og oversiktlig. Har du lang arbeidshistorikk og du syns det er viktig å få med alt, la CVen bli på fem sider og kanskje mer om det trengs. Men sørg for at det viktigste blir sagt på de to første sidene, og det aller viktigste på den første siden.

Og gi for all del CVen et skapelig filnavn når du lagrer den, som f.eks CV_NavnNavnesen.pdf eller noe annet som identifiserer deg. Jeg for min del liker CVer i pdf-format, men det går også bra å sende den i et hvilket som helst format så lenge det kan åpnes med standard programvare.

3 – Fang interessen til leseren

En standard CV til alle jobber funker sjelden. Du må tilpasse den til jobben du søker. Sannsynligvis er det likevel vanskelig, og kanskje direkte bortkastet å prøve å endre og tilpasse for mye fra gang til gang. CVen skal inneholde faktaopplysninger om deg selv og dine kunnskaper, og godt skrevne faktaopplysninger kan ikke tukles for mye med før de ikke lenger er fakta men påstander.

Er du elektriker og søker jobber som elektriker hos firma som driver med elektrikerting trenger du ikke tilpasse CVen for hver jobb du søker. Søker du derimot jobb som noe helt annet må du tenke litt gjennom hvordan du skal presentere dine kunnskaper på en måte som gjør deg interessant og relevant for jobben.

Du skal tilpasse CVen. Men CVen skal inneholde faktaopplysninger om deg selv og dine kunnskaper, og godt skrevne faktaopplysninger kan ikke tilpasses for mye før de går fra å være fakta til å bli påstander.Click To Tweet

Har du en god og relevant utdannelse men liten erfaring kan du liste utdannelsen før arbeidserfaringen. Har du mye relevant erfaring men ikke så relevant eller oppdatert utdannelse lister du arbeidserfaring før utdannelse. Det er ingen lov som sier at utdannelse skal være først, selv om noen påstår det. Det er mer viktig at du bruker fornuften, og lar det du mener betyr noe og er viktig i budskapet kommer først.

4 – Pass på den øverste fjerdedelen og den nederste centimeteren

Mange CVer har Curriculum Vitae i fontstørrelse 25 øverst og så personalia listet linje for linje nedover. Det er en helt grei og oversiktlig måte å gjøre det på, men er du opptatt av å spare plass og skille deg ut, kan du utfolde deg litt her. Curriculum Vitae trenger ikke stå så dominerende – alle ser av dokumentet at det er en CV. Kanskje kan personalia få plass på en linje, og navnet ditt og kontaktinformasjonen få en mer dominerende plass. Kanskje skal du droppe alder og adresse? Du bestemmer, så lenge det er oversiktlig.

Pass på den øverste fjerdedelen og den nederste centimeteren i CVen.Click To Tweet

Lag en bunntekst med navnet ditt og sidenummer i tilfelle noen printer CVen og roter til papirbunken sin. Det gjør de ofte. Lag gjerne sidenummereringen med «Side X av Y» slik at de som har rotet det til kan få det helt riktig igjen og få med seg alle sidene. Du vil bli overrasket over hvor mange rotekopper du møter når du kommer på intervju.

5 – Bilde eller ikke bilde

Det bestemmer du selv. End of discussion. Men spør du om min mening, så dropper du bilde. Jeg mener dette fordi bilde tar fokuset bort fra innholdet i CVen. Bildet gir leseren et visuelt førsteinntrykk av deg som er uvesentlig for innholdet i CVen. Underbevisst vil leseren danne seg et inntrykk av deg, som vil påvirke hvordan CVen leses.

Du bestemmer selv om du vil ha bilde på CVen.Click To Tweet

Noen påstår at et bilde ikke har denne distraherende egenskapen, men jeg mener de tar feil. Om noen vil vite hvordan du ser ut googler de deg uansett, så sørg heller for å ha et profesjonelt bilde på LinkedIn og vær edru på bildene på Facebook.

6 – Gjør nøkkelkvalifikasjonene unike.

Dette er avsnittet øverst der alle skryter hemningsløst og finner en måte å repetere alle krav og ønsker fra stillingsannonsen. Ikke gjør det. Ikke pøs ut subjektive påstander som ikke kan etterprøves.

Vær kort, konsis og ærlig. Dette er kortversjonen av det du sier når du blir bedt om å fortelle om deg selv i intervjuet. List fakta om din erfaring og din person og annet som er relevant for jobben. Skriv det gjerne på en lettlest og muntlig måte. Vis at du har en relevant bakgrunn og genuin interesse for jobben, og gi leseren lyst til å lese resten av CVen. Fortell hvem du er, hva du har gjort og hva du vil bidra med nå.

Og ikke minst – øv på å skrive dette. Øv like mye på dette som du øver på den historien du skal fortelle om deg selv i intervjuet. La dette bli en beskrivelse av DEG og ikke en hvem som helst annen søker.

7 – Løft fram relevant arbeidserfaring

Arbeidserfaring listes fortrinnsvis kronologisk med nyeste først. De som leser CVen er innstilt på å få det slik, og blir gjerne forvirret om du avviker fra dette. Ta med datoer, arbeidsgiver og stillingsbetegnelse. List så opp hva du har gjort og hva du har hatt ansvar for og hvilke resultater som er oppnådd. Ikke påstå at du har «deltatt i» eller «vært tilknyttet» eller «involvert i» noe uten å være konkret på hva ditt bidrag har vært.

Løft fram det som er relevant for jobben du søker. Skal du bytte bransje, kan du legge inn noen forklarende ord, slik at den som leser og ikke har peiling på hva du egentlig har gjort skjønner det og forstår hvordan dette kan relateres til jobben du nå søker.
Har du hatt mange oppdrag gjennom bemanningsselskap, så skriv det. Det er ikke noe negativt i å ha vært ansatt i bemanningsselskap, og det fremstår bedre og ærligere enn at det ser ut som du har vært direkte ansatt i selskaper når du ikke har vært det.
Eldre og mindre relevant arbeidserfaring, sommerjobber og annet kan kanskje tas med i samlebolker om du syns det ser greit ut.

8 – Ta med alt du mener er relevant

Har du hatt tillitsverv eller annet som er relevant, ta det med dersom du mener det er viktig og forteller noe om deg. Har du fritidsinteresser som betyr mye for deg, ta det gjerne med. Du vet aldri når dine fritidsinteresser kan være det som tipper det hele i til din fordel og gir deg jobben. Du skal ha ganske sære interesser om det motsatte skjer.

Har du fritidsinteresser som betyr mye for deg, ta det med i CVen. Du vet aldri når dine fritidsinteresser kan være det som tipper det hele i til din fordel og gir deg jobben. Du skal ha ganske sære interesser om det motsatte skjer.Click To Tweet

Mange selskaper legger stor vekt på employer branding og i den forbindelse arrangeres gjerne fritidsaktiviteter for ansatte med familie. Å vise at du har interesser utenfor jobben kan derfor sjelden bli feil. Men om du skriver at du liker å spille gitar må du regne med at du må spille gitar på hver eneste av disse aktivitetene, så vær selektiv.

9 – Lær deg CVen din

Kommer du til intervju må du kunne din arbeidshistorikk. Får du spørsmål om hva du gjorde i det og det firmaet i 2005 må du kunne svare uten å kikke på CVen først og uten å måtte tenke deg om i det hele tatt.

Du må lære deg CVen din. Å lære seg sin egen arbeidshistorikk er en del av å lære seg den historien en skal fortelle om seg selv i intervjuet.Click To Tweet

Å lære seg sin egen arbeidshistorikk er en del av å lære seg den historien en skal fortelle om seg selv i intervjuet. Denne historien skal være slik at den oppsummerer dine egenskaper fram til hvorfor du akkurat nå er den rette for akkurat denne jobben

10 – Aldri hør på noen som sier at CVen SKAL være sånn og sånn.

Ikke følg noen tips slavisk, og det inkluderer de tipsene du har fått her. Lag en CV som du selv mener får fram budskapet, og slip den til med de rådene du syns passer. Vær kritisk til hvem CV-tipsene kommer fra og hvilken bakgrunn forfatteren har. Kanskje er tipsene oversatt og republisert og har sin opprinnelse fra land som har en helt annen praksis for CV-bruk enn vi har.

Aldri hør på noen som sier at CVen SKAL være sånn og sånn.Click To Tweet

Test CVen din på noen du kjenner, og se om de skjønner den, og om det er formuleringer eller andre ting de reagerer på. Puss og juster CVen kontinuerlig, og pass på å hold rede på versjonene så du ikke sender en gammel variant. Eksperimenterer du med mange CV-versjoner må du også holde rede på hvem som har fått hvilken versjon slik at du kan forholde deg til den rette versjonen i intervjuet.

CVen blir ofte et kompromiss mellom hvordan du har lyst å skrive den og hvordan mottakeren forventer at den skal se ut. Nøkkelen er å finne middelveien mellom disse ytterpunktene på en måte som skiller seg ut og fremhever din kompetanse og fremtidige bidrag til bedriften, og som samtidig tilfredsstiller mottakerens evne og kapasitet til å oppfatte innholdet.

Og uansett er det mer ved deg som jobbsøker enn det CVen kan fortelle. Hvordan du fremstår i sosiale medier, ditt rykte og personlige varemerke og hvordan du egentlig er som person er blant elementene som ikke nødvendigvis kommer godt fram på CVen.

Ingen CV alene gir deg jobben.Click To Tweet

Denne historien ble først publisert på LinkedIn Pulse og på denne bloggen 26. august 2015. Artikkelen er oppdatert og republisert her i januar 2018.

 

 

Artikkelen er stengt for kommentarer. Vil du  kommentere direkte til meg kan du bruke skjemaet på kontaktsiden. Jeg vil svare så fort jeg kan. Jeg setter også pris på om du deler artikkelen på sosiale medier.

0 Shares
Tweet
Share
Share