Det hersker mye usikkerhet om hvordan man skal tilpasse sin LinkedInprofil på best mulig måte for å nå høyt opp på søk og dermed bli funnet av rekrutterere og andre som kan bringe en nærmere drømmejobben.

Levi Lewis har brukt sin karriere til å bygge og optimalisere søkemotorer for store ehandelsselskap. Da han nylig selv måtte se seg om etter ny jobb begynte han å se på hvordan han kunne forbedre sin egen LinkedInprofil for å nå høyere opp i søkeresultatene.
Men bakgrunn i sin kunnskap om søkemotorer og optimalisering gjorde han analyser for å finne ut hvordan søkemotoren virket. Resultatet var at 5 hovedelementer utpekte seg som ekstremt viktige i forhold til LinkedIns algoritmer. Etter optmalisering av profilen ut fra disse funnene (og før funnene ble publisert) gikk hans profilvisninger opp fra et gjennomsnitt på 13 pr uke til over 60.

Artikkelen er oversatt og gjengitt med tillatelse fra Levi Lewis.

 

Få din profil til topps på LinkedIn søk. Vi dissekerer LinkedIns søkealgoritme

Denne artikkelen er laget for å hjelpe folk til å optimalisere sin profil på LinkedIn slik at den blir funnet av LinkedIns interne søkemotorer. Artikkelen er litt lang, så om du har det travelt, og ikke ønsker å lese alt, finnes det et sammendrag på slutten. Om du ikke har det travelt vil det nok være verdifullt å bruke noen minutter på å lese alt for å få ekstra innsikt i hvordan LinkedIns interne søkemotorer virker.

Før du starter jobben med å optimalisere din profil må du definere hvor og når du ønsker å bli funnet på søk. Skriv ned titler på stillinger du er interessert i, og skriv ned hvilke søkeord rekrutteringspersonell sannsynligvis vil bruke for å finne den ideelle kandidaten til den stillingen. En god måte å få hjelp til dette på, er å spørre en rekrutterer hvordan de ville søke for å finne en kandidat til en rolle tilsvarende den du ønsker.
Når du har laget denne listen med søkeord, må du optimalisere alt ditt søkbare innhold til å omfatte disse ordene. Det er noen felt i din profil som er mye viktigere enn andre. Blant disse er nåværende og tidligere titler, lokasjon og navn på firma du har jobbet for. Fyll dem nøye ut.

Du kan bruke retningslinjene nedenfor som hjelp til å forstå hvilke felt som er søkbare og hvilken innvirkning hvert felt har på LinkedIns søkeresultat.
I tillegg vil du få beskrevet andre faktorer som LinkedIns søkemotor tar hensyn til, samt noen anbefalinger for optimalisering av din profil.

 

Innholdet i profilen og hvordan det påvirker LinkedIns søk


Nåværende og tidligere stillingstitler.
Disse har svært høy vekt. Det kan påstås at dette er det viktigste feltet, og det anbefales sterkt at du benytter de 100 tegnene du har til rådighet på best mulige måte. Ikke bare kall deg ‘Prosjektleder’, du må bruke så mange beskrivende ord som mulig (hentet fra listen du lagde tidligere) for å beskrive stillingen. Selvfølgelig forutsatt at de er relevante og sannferdige i forhold til stillingen. I stedet for prosjektledet kan du for eksempel si ‘Prosjektleder e-handel, kundeopplevelse, ettermarked, integrasjon, kampanjer og analyse’. Her er det brukt 87 tegn – du har 100 tegn til rådighet inklusiv mellomrom.
Det er også bekreftet at LinkedIn håndterer stillingstitler på nøyaktig samme måte enten de er skrevet fullt ut eller forkortet, så anbefalingen er å bruke forkortelser (VP istedenfor Vice President) dersom det er faktoren som gjør at du klarer å holde deg under grensen på 100 tegn.
(Oversetters anmerkning: Husk at LinkedIns offisielle språk er engelsk, og disse titlene og forkortelsene er på engelsk. Det er derfor ikke sikkert at LinkedIn forstår at adm.dir. skal tolkes som administrerende direktør.)

Sted (Location). Sted spiller stor rolle i hvordan din profil rangeres i søkeresultatene både for normalt søk og avansert søk. Pass på at din lokasjon er satt til der du ønsker å jobbe. Bor du i Oslo, men vil jobbe på Gjøvik og er villig til å flytte dit, setter du lokasjon til Gjøvik. Da vil det være vesentlig større sannsynlighet for at du dukker opp i søkene. Rekrutterere ser oftest etter lokale kandidater først, for deretter å utvide søket.

Firmanavn. Når du definerer et firma du jobber for eller har jobbet for er det viktig at du velger dette firmaet fra de valgmulighetene som LinkedIn automatisk tilbyr. Om det ikke gjøres vil du ikke bli funnet på avansert søk når noen prøver å finne ansatte som tidligere har jobbet i dette firmaet. Denne funksjonen brukes når man leter etter kandidater til spesifikke stillinger der erfaring fra det aktuelle firmaet er relevant. Om du ikke velger firmanavn fra listen som automatisk tilbys, har du også her 100 tegn til rådighet.

Prosent fullført profil (Profile Strength). Dette målet viser hvor komplett din profil er, og det ser ut til å ha betydning ut over bare å være en pekepinn på hvor mange søkbare variabler du har lagt ut på din profil. Så legg litt arbeid i å gjøre profilen så komplett som mulig – det vil hjelpe.

Faktorer som ikke er tekstbaserte

Connections. Sørg for å ha så mange forbindelser som mulig. I LinkedIns søkealgoritme ser det ut til at det vektlegges hvilke personer som er nærmest deg i ditt nettverk. Vær proaktiv og send ønske om kontakt til rekrutterer og andre som er relevante for hvor du vil jobbe. I tillegg bør du akseptere alle som ønsker kontakt med deg. Jo flere relevante personer du har i ditt nettverk, jo høyere vil din profil komme i resultatene når det brukes søkeord relevant for din profil.

Fersk kommunikasjon. Denne er vanskelig å måle men det er indikasjoner på at tiden som har gått siden du sist var i kontakt med den som gjør søket har innvirkning på hvor høyt opp du kommer på vedkommendes søk. Derfor bør du med jevne mellom være i kontakt med de personene du ønsker å bli funnet av.

Klikkfrekvens. Denne kan være ganske viktig. Det er målet på hvor ofte din profil blir klikket på når den dukker opp i søk. Jo oftere noen klikker på deg, jo høyere havner du på senere søk. Dette betyr at din profil vil komme høyere i andres søk dersom noen klikker på deg i sine søk. Hvordan kan du påvirke det? Jo, nåværende jobbtittel er det avgjørende her. Lite annet enn jobbtittel, firmanavn, antall forbindelser og delte forbindelser viser i søkeresultatet. Derfor er det umåtelig viktig at din jobbtittel er så beskrivende og nøyaktig som mulig og at den inviterer til å bli klikket på.

Anbefalinger. Anbefalinger er påkrevd for å få en 100% komplett profil, men de er ikke søkbare. Dette betyr at du behøver ikke påvirke dem som gir deg anbefalinger til å bruke bestemte ord om en vurderer det ut fra søkbarhet alene. Men selvfølgelig er det en fordel om anbefalingene inneholder beskrivelse av de ferdighetene du ønsker å promotere i jakten på den perfekte jobben.

Spiller antall visninger noen rolle for hvor din profil havner i søkeresultatene? Det er gjort flere analyser på dette, og om dette vektlegges er det i så fall vesentlig lavere enn de fleste andre feltene. Sannsynligvis er antall profilvisninger best brukt som et verktøy for å måle om de endringene du har gjort på din profil har gitt resultater.

LinkedIn Premium. Det er ikke funnet noe holdepunkt for at det er avgjørende for søkeresultatet om du har en Premium profil eller ikke.

Felt som er søkbare men som ikke vektlegges like mye.

Dette er felt som vanligvis betraktes som metafelt eller felt med utfyllende informasjon sett fra synsvinkelen til søkemotoren. Det som står i disse feltene har lav vekting, men kan likevel være avgjørende for din plassering dersom du på de viktige feltene rangeres helt likt med en annen profil. Her er et eksempel. Om du er VP for salg og en annen også er VP for salg vil søkemotoren se etter hvem som flest ganger har ordene VP og salg i støttefeltene, legge dette sammen og gi et lite løft til vinneren. Selv om løftet er lite, kan det utgjøre forskjellen mellom å bli nummer 1 og 20 dersom resten av innholdet for det meste også er tilsvarende.

Sammendrag (Summary field). Dette feltet er søkbart men er vektet mye, mye lavere enn de fleste andre feltene. Som forklart over kan det likevel være avgjørende i noen tilfeller. Bruk feltet til å gi utfyllende informasjon for å støtte opp under det som er beskrevet i din tittel, men ikke stol på at det som står det har betydning for hvor du havner i søk. Se på det som et felt for å vekke interesse og for å sørge for at de som har åpnet profilen din blir værende og leser mer. Maksimum tekst i dette feltet er 2000 tegn.

Stillingsbeskrivelse. Også dette feltet er søkbart men med forholdsvis lav vekting. Du må ikke forholde deg til dette feltet som det som beskriver hva du kan – det må du bruke stillingstittelfeltet til. Det er minimal mulighet for at det er noe i dette feltet som er avgjørende for at du havner på toppen i søk, bortsett fra om det er noe som er absolutt unikt for deg og som samtidig er søkt etter. Minimum 200 tegn, maksimum 2000.

Sammendrag

Som lovet kommer det her et sammendrag over de fem grepene du kan gjøre for å øke din profils muligheter i LinkedIns søkeresultater.

  1. Beskriv din stilling nøyaktig og relevant i tittelfeltene. Dette er de viktigste feltene både for å dukke opp i søk og for å bli klikket på
  2. Ha så mange connections som mulig
  3. Angi ditt sted (location) til der du ønsker å jobbe
  4. Velg din nåværende og tidligere arbeidsgiver fra valgene som LinkedIn tilbyr
  5. Kommuniser regelmessig med de du ønsker å bli funnet av

Levi Lewis har gitt sin tillatelse til at denne artikkelen gjengis her på bloggen i oversatt form. Den originale artikkelen finnes på LinkedIn Pulse. Se også Levi Lewis LinkedInprofil.

 

 

Artikkelen er stengt for kommentarer. Vil du  kommentere direkte til meg kan du bruke skjemaet på kontaktsiden. Jeg vil svare så fort jeg kan. Jeg setter også pris på om du deler artikkelen på sosiale medier.

0 Shares
Tweet
Share
Share