Nylige endringer i arbeidsmiljøloven gjør at man nå kan stå i arbeid til man er 72. Om man er 25 og nyutdannet er det uendelig lenge. Om man er 50 er det også ganske lenge.

Det finnes noen som tar til orde for at bedrifter bør gis mulighet til å sparke ut folk når de fyller 62 og kan pensjonere seg, og at hvis de vil jobbe etter det må kvalifisere seg ved å vise at de fremdeles er produktive og har omløp i hodet. I fjor viste en undersøkelse fra Senter for Seniorpolitikk at 23% av arbeidsstokken kunne tenke seg å jobbe til de var 70. I 2003 var tallet 7%. Men når blir man en «eldre arbeidstaker»?

Som regel tidligere enn du selv tror. Og du bestemmer ikke selv når det skjer, eller hvem som setter deg i denne båsen. I noen amerikanske undersøkelser defineres en som eldre arbeidstaker fra man er 40. Det er ille tidlig, og i den alderen har du jo knapt rukket å komme deg inn på listene over beste unge bedriftsleder.

Er du jobbsøker over 50 kan du oppleve det som tøft å få innpass i nye bedrifter. Men det er stort sett andres forutinntatthet rundt alderen som er et problem, ikke din egen opplevelse av den. For du er ikke eldre enn du selv føler deg, og det verste du kan gjøre i jobbsøkersammenheng er å gjøre alderen din til et problem.

Når blir man en eldre arbeidstaker? Som regel tidligere enn du selv tror. Og du bestemmer ikke selv når det skjer. Er du jobbsøker over 50 kan du oppleve det som tøft å få innpass i nye bedrifterClick To Tweet

Da min mor som 81-åring kom på sykehjem brukte hun litt tid på å finne seg til rette. En av tingene hun kommenterte var at «det er jo bare gamle folk her».
Det er oppfattelsen (eller ignoreringen) av egen alder som er nøkkelen til din suksess. Alderen er bare et problem dersom du gjør den til et problem. Overalt på internett kan du finne artikler om hvor vanskelig det er å bytte jobb for noen som er 50+. Leser du disse artiklene bygger du underbevisstheten din opp til å akseptere at du har et problem med alderen. Og mater du underbevisstheten, vinner den.

Dagens 50-60 åringer er vesentlig yngre enn de på samme alder var for 20-30 år siden. I dag er disse i en generasjon stinn av kompetanse, de har opplevd fødselen til dataalderen og internett og tilegnet seg den nødvendige kunnskapen for å beherske disse verktøyene. Og de er den siste generasjonen som har den unike erfaringen det er å ha levd, arbeidet og drevet business i en tid da disse verktøyene ikke fantes og folk måtte forholde seg til hverandre ansikt til ansikt som et menneske til et annet.

I tillegg er de stort sett friskere enn tidligere 50-60 åringer har vært og de tilegner seg kunnskap og omstiller seg som bare det. Og som om ikke det var nok har de i tillegg en lojalitet og en langsiktighet i arbeidsforholdet som du knapt finner hos noen 30-åringer.

Dagens 50-60 åringer er vesentlig yngre enn de på samme alder var for 20-30 år siden. I dag er disse i en generasjon stinn av kompetanse. De har opplevd fødselen til dataalderen og internett og lært seg å beherske disse verktøyene.Click To Tweet

Like etter min mor flyttet inn på sykehjemmet fylte en annen beboer på avdelingen 106 år. Mors kommentar til dette var; «jeg får håpe jeg ikke skal være her i 25 år». Hun var vant til et aktivt liv og så for seg en relativt passiv tilværelse. Og hun ville ikke trives i en passiv tilværelse.
En 50-åring i dag har i teorien 22 år igjen av arbeidslivet. Han ønsker ikke, som mange dessverre ser ut til å tro, å finne en jobb der han kan gå på hvileskjær inn i pensjonsalderen.
Han vil være aktiv og bidra til verdiskapningen i bedriften. Han vil bidra til møtet med nye utfordringer og nye markeder med all den erfaringen han har opparbeidet seg. Og tro meg, han har opplevd, håndtert og overlevd minst like store utfordringer, endringer og omstillinger som de vi står overfor nå.

Selvfølgelig kan du oppleve å møte uprofesjonelle rekrutterere. Gjerne unge, med riktige papirer og fraværende livserfaring, som ikke klarer å se forbi at du er et gammelt skinn som er eldre enn foreldrene deres og derfor sannsynligvis ikke kan bidra med noe. I tillegg har de kanskje lest seg opp på forskjellige artikler og undersøkelser som fokuserer på påståtte utfordringer ved å benytte eldre arbeidstakere.
Mer profesjonelle rekrutterere vil påstå at alder ikke betyr noe, og at de dessuten har verktøy som eliminerer forutinntatthet rundt alder og fokuserer på kunnskaper og personlige egenskaper.

Men uansett hvem av disse du møter når du er 50+ og skal bytte jobb, så er det dine kunnskaper og din erfaring du må fokusere på. Du må vite hva bedriften holder på med. Du må fokusere på hva du kan bidra med og vise at du har forstått bedriftens behov og hvilke utfordringer de står overfor. Og når du har levd så lenge så kan du helt sikkert knytte det hele sammen historier om hvordan du tidligere har løst tilsvarende problemstillinger.

Aldersspennet på de vi definerer inn i den tilsynelatende ensartede kategorien «eldre» er så stort, og kategorien så differensiert at om vi snudde på det ville en 30-åring havne i kategorien «barn», og det ville han neppe like.

Aldersspennet på de vi definerer inn i kategorien eldre arbeidstakere er så stort, og kategorien så differensiert at om vi snudde på det ville en 30-åring havne i kategorien barn.Click To Tweet

Dette innlegget ble først publisert  oktober 2015 men ble oppdatert og republisert desember 2017.

Artikkelen er stengt for kommentarer. Vil du  kommentere direkte til meg kan du bruke skjemaet på kontaktsiden. Jeg vil svare så fort jeg kan. Jeg setter også pris på om du deler artikkelen på sosiale medier.

0 Shares
Tweet
Share
Share