Fremtidens bemanningsbransje

2
1158
Bilde: Karolina Grabowska / Pixabay - Creative Commons CC0

Det er tøffe tider. Lav aktivitet i oljebransjen gir ringvirkninger i alle tilknyttede bransjer og virksomheter, og antallet mennesker som står uten jobb øker. Det manes til omstilling og mange finner seg ny jobb i bransjer de tidligere ikke har erfaring fra.

Også bemanningsbransjen merker endringene. Det er 20-30 prosent nedgang i aktivitetene på vestlandet, og nedgang også ellers i landet gjør at nedturen merkes. Nå er ikke svingninger i arbeidsmarkedet noe nytt for bemanningsbransjen. Å håndtere svingninger er faktisk en del av forretningsideen til bransjen og skal man bistå næringslivet med dette må man også håndtere det når det rammer en selv.

Omstilling er nøkkelordet, også innen denne bransjen.  Tradisjonelt når det oppstår svingninger har bransjen prøvd å finne nye markedsområder, økt salgsaktiviteten, kanskje redusert litt på egen bemanning og egne kostnader. Altså ingen reell omstilling, kun en liten justering i hvordan man jobber. Selve arbeidsmetodikken har alltid vært den samme.

Ved denne nedturen er det noen variabler som er annerledes og mer til stede enn ved forrige nedtur.

Men ved denne nedturen er det noen variabler som er annerledes og mer til stede enn ved forrige nedtur. Variabler som gjør at en kanskje må se på omstilling for bemanningsbransjen med nye øyne og forberede seg på en litt annen hverdag når pilene peker oppover igjen. Variablene er kandidatene selv, sosiale medier og kundenes bevissthet i forhold til eget omdømme.

Kandidatene er blitt mer bevisste på sin egen verdi, og selv om de er uten jobb lar de seg ikke pille på nesen av bemanningsbyråene. De forventer å bli møtt med respekt og profesjonalitet på en helt annen måte enn tidligere. Godt kvalifiserte kandidater finner sammen på sosiale medier og deler sine erfaringer fra møter med en bemanningsbransje som langt fra alltid svarer til forventningene.

Kundene blir mer bevisst på hvordan de fremstår overfor de kandidatene de ønsker å tiltrekke seg. Å la bedriftens omdømme og interaksjon med potensielle arbeidstakere (som kanskje igjen blir fremtidige kunder) bli representert av en ikke alltid like godt kvalitetssikret tredjepart kan være en risikosport mange bedriftsledere ikke ønsker å delta i.

Svevende rundt alt dette finnes sosiale medier. En kandidats dårlige opplevelser i en rekrutteringsprosess kan spres uhyggelig fort, og er opplevelsen ille nok kan knekken i omdømmet til bedriften eller bemanningsbyrået som rammes være ødeleggende.
Forretningsdrivende opplever også å bli rangert på sider som Tripadvisor, Yelp og Glassdoor, og nye og spesialiserte muligheter for rangering vil komme både globalt og nasjonalt.

Hele bransjer og forretningsområder endres på grunn av sosiale medier og innovasjon innenfor delingsøkonomien.

Samtidig ser vi at hele bransjer og forretningsområder endres på grunn av sosiale medier og innovasjon innenfor delingsøkonomien. Hotellnæringen, drosjevirksomhet og bilutleie har merket dette først og må etter hvert se på hele sin forretningsmodell for å stå imot den nye konkurransen.

Endringer i lovgivningen gjort det lettere for bedrifter å administrere midlertidige ansettelser på egen hånd. Disse endringene gjør det lettere for nye forretningsmodeller å finne veien inn i bransjen.

Det er mot denne virkeligheten bemanningsbransjen må omstille seg. Da holder det ikke å kutte litt i mannskapet, øke salgsaktiviteten og prøve å jobbe mer effektivt. Da må man tenke helt nytt.

Vi har nå en virkelighet der en gruppe av kandidater som har funnet hverandre på sosiale medier enkelt kan bestemme seg for å markedsføre sine samlede kunnskaper som freelancere mot bedrifter i og utenfor sitt nettverk uten å gå veien om bemanningsbyråer i det hele tatt.
Det finnes allerede eksisterende aktører og løsninger innenfor crowdsourcing som lett kan brukes til å håndtere det praktiske rundt en slik leveranse.

Bedrifter kan velge å rekruttere kun via sosiale medier, og gjør det allerede. Og når disse bedriftene på egen hånd nettverker med de kompetente kandidatene så vil de ikke ha behov for tjenester fra eksterne aktører. Kanskje vil de kun bruke en ekstern aktør som en rådgiver i prosessen, men selv beholde hele eierskapet til den.

Det er bare et spørsmål om tid før noen finner en forretningsmodell som kobler kandidater og bedrifter i skyen og blir et airbnb eller uber for bemanningsbransjen.

Og det er bare et spørsmål om tid før noen finner en forretningsmodell som kobler kandidater og bedrifter i skyen og blir et airbnb eller uber for bemanningsbransjen. Alle forutsetninger er tilstede for at dette kan skje når som helst.

Markedet for tradisjonell bemanningsvirksomhet vil nok i større eller mindre grad alltid være der. Men bransjen kan risikere å oppleve sitt eget lille Kodak moment om ikke en er våken for de endringer og den innovasjonen som nå oppstår, spesielt innenfor rammene av delingsøkonomien.

 

2 KOMMENTARER

  1. Bra tekst. Kunne ikke vært mer enig! Timingen er også god. Linkedin har nettopp lansert sin jobbsøker APP, hvor man kan søke på jobber ved ett enkelt klikk.

  2. Velskrevet Jørn – og selvsagt har du rett – helt eller delvis.
    Enkelte ganger skjer endringer i kvantesprang som med fotobransjen/Kodak – her endret teknologien hele bransjen. Det er slett ikke sikkert at Kodak hadde overlevd selv om de «ikke hadde sovet i timen», selv om mange elsker å fremvise selskapet i den settingen. Hele deres kompetanse lå i teknologien – ikke i innovasjon/markedsføring.
    For overnatting (airbnb) og transport (Über) snakker vi om «ting» – standardleveranser som relativt enkelt kan teknologiseres. Rekruttering kan moderniseres, men krever allikevel betydelig innsats av the human touch. Mitt selskap Manifesto kom inn i det «nye» rekrutteringsmarkedet for 4 år siden. Med hands-on erfaring gjennom disse fire årene med å bistå rekrutterende personell i både rekrutteringsselskaper og offentlige og private virksomheter ser jeg at utviklingen ikke skjer i brå kast. Det skjer en kontinuerlig utvikling i at enkelte virksomheter ønsker å gjøre mer selv. «LinkedIn har kommet for å bli». Men så lenge det er snakk om den komplisserte dyrearten homo sapiens vil det være behov for en kvalitetssikring slett ikke alle virksomheter har interne ressurser til å ivareta selv for alle typer stillinger. «Rett person på rett plass» har sjelden hatt større aktualitet. I et marked hvor tilgangen til kandidater er relativt god er det fort gjort å være litt for rask på labben; den dagen markedet igjen lysner (for det gjør det) stikker muligens din «gullkandidat» uforståelig raskere enn dugg for sola. Hvorfor? Jo, han/hun ville bare ha en jobb – det var slett ikke din virksomhet som hang høyest. Å finne rett person til rett plass krever betydelig kompetanse, nettverk, grundighet og tidsbruk. Å søke kompetent kompetanse kan være en unødvendig kostnad, men kan også være en svært lønnsom/nødvendig investering. God helg 🙂

Legg igjen en kommentar til Marius Stangenes Avbryt svar