Slik overlever du som senior i arbeidslivet

Slik overlever du som senior i arbeidslivet

Tidligere var det et hedersbegrep å være en senior. Fikk du hengt senior på tittelen din var du (som regel) kompetent og dyktig. Er du senior nå er du bare gammel. Media har mye av skylden for dette, med stadige publiseringer av hvor vanskelig det er for en som er 50+...
Det første LunchIn møtet i Bergen er avholdt

Det første LunchIn møtet i Bergen er avholdt

Hva i all verden er LunchIn, spør du kanskje. Vi har vel alle en eller annen gang vært på et frokostmøte eller en lunchsamling arrangert det et tema blir diskutert, et produkt presentert, eller en har funnet et annet påskudd til å trekke kunder eller selge produkter...
Linkedin – Hvem eier kontaktene dine? Del 2

Linkedin – Hvem eier kontaktene dine? Del 2

I forrige artikkel tok vi opp problemstillingen rundt eierskap til LinkedIn-kontakter opparbeidet i et arbeidsforhold. Jeg har spurt en av norges mest erfarne LinkedIn-brukere, Edgar Valdmanis, og her er hans synspunkt i saken (gjengitt i sin helhet og uredigert): Jeg...
Slik får du LinkedIn på både norsk og engelsk

Slik får du LinkedIn på både norsk og engelsk

Hvilket språk skal du velge på LinkedIn? For de fleste i Norge er hovedmålgruppen norsk, og da er det gjerne naturlig å velge norsk språk på LinkedIn og ha innholdet i profilen på norsk. Men så vil du gjerne at også utenlandske besøkende har utbytte av profilen din,...
LinkedIn – Hvem eier kontaktene dine? Del 1

LinkedIn – Hvem eier kontaktene dine? Del 1

Det finnes nå rundt 1,3 millioner norske brukere på LinkedIn. Alle disse bruker denne plattformen fordi den gir dem en eller annen form for verdi i jobbsammenheng, enten det er for å knytte kontakt med potensielle kunder, vedlikeholde gamle relasjoner, søke etter...